Üdvözlet!

Köszöntök minden ide tévedő látogatót! Remélem megtalálja amit keres, vagy más, érdekes témát! Kellemes nézelődést kívánok!

2012. augusztus 15., szerda

Losonc- Nagykürtös vasútvonal

Története

A legelső terv a Kürtösvölgyi HÉV terve volt, amely Balassagyarmatot akarta összekötni Nagykürtössel és Kékkővel a XX. század elején. Meg is lett az engedély és elkezdték a földmunkákat is, de félbeszakította az első világháború kitörése. A háború után a megváltozott határok miatt nem folytatták a vonal építését. Feledésbe merült. 
A második világháborút követően a csehszlovákok erőteljesen iparosították Losoncot (Lucenec). Gondban voltak viszont a szénellátással. (Akkoriban a földgáz még nem volt elterjedt) A szenet messziről, költséges úton tudták csak biztosítani, ezért felmerült, hogy a nagykürtösi (Velky Krtis) szenet kellene valahogy Losoncra juttatni. Legegyszerűbbnek és legolcsóbbnak egy Ipoly-völgyi vasútvonal megépítése látszott, egyelőre Kishalomig (Malé Straciny).  Mivel a Csehszlovák oldali vasútépítés a domborzati viszonyok miatt túl költségesnek bizonyult volna, ezért felvették a kapcsolatot Magyarországgal, valamint a MÁV-val, hogy az Ipolytarnóc- Nógrádszakál szakaszt vennék igénybe, valamint Nógrádszakáltól építenének egy kiágazást az új vonalnak.
1950-ben el is kezdik az új vonal építését, valamint az Ipolyság- Nógrádszakál vasútszakasz korszerűsítését. A betonaljakat a MÁV, a síneket a CSD (Ceskoslovenské Státní Dráhy) biztosította. A nógrádszakáli Ipoly hidat a Magyar félnek kellett építenie. Így három ártéri és egy mederhidat építettek. A hídelemeket a diósgyőri vasműben állították elő. A három ártéri hídból kettő Magyar területen van, a harmadik Bussán (Busince) Szlovák területen. A hidak karbantartása, a mai napig megoszlik a Szlovák és a Magyar fél között.

A vonal térképe jelenlegi állapot szerint.


1951 szeptemberében meg is nyitották a vasútvonalat. A vonalon Bussa (Busince) és Alsózellő (Malé Zlievce) mellett alakítottak ki megállóhelyet. Kishalomban a szénbánya miatt 6 vágányos állomást létesítettek. A két vasút szerződésben rögzítette a "peage" forgalom feltételeit. A tehervonatok semmilyen okból nem állhattak meg Magyar területen, nehogy valaki felkapaszkodjon a vonatokra, így jutva át a határon. 1958 május 1-től a személyforgalmat is felvették a vasútvonalon. A Csehszlovák állampolgároknak leszállási tilalom volt érvényben a Magyar állomásokon, igaz a személyvonat kevés esetben állt meg, akkor is forgalmi okból.
1978-ban meghosszabították a vasutat 3 kilóméterrel, egészen Nagykürtösig. Innen fát adtak fel és a helyi malomba hoztak gabonát, valamint vitték innen a lisztet tovább. A Csehszlovák vasút ígéreteivel ellentétben 1992 augusztusában elment az utolsó személyvonat is Nagykürtös állomásról Losoncra. A személyforgalmat Losonc és Kalonda között megtartották 2003 januárig, ezután az is megszűnt. A tehervonatok jelenleg is közlekednek. 1993-ban Csehszlovákia felbomlott, az utód -Szlovákia- egyben jogutódja is az együttműködési szerződésnek. Ha személyvonattal szeretne valaki utazni a vonalon, akkor azt csak nosztalgia, illetve különvonattal teheti. Ha valaki erre vágyik, az figyelje a vlaky.net internetes oldalt, vagy a szlovák vasút honlapját (www.zsr.sk). A néhány évig tartó szécsényi szlovák-magyar vasutasnap alkalmából a rendezvény napján közlekedett nem is egyszer vonat Nagykürtösre és vissza. 2006 nyarán özönvíz-szerű esőnek köszönhetően az árvíz több helyen megrongálta a Nógrádszakál- Ipolytarnóc vasútszakaszt. A MÁV amúgy is be akarta zárni a vonalat, így nem kívánta helyreállítani a sérült pályarészeket. A Szlovák fél felháborodott a Magyar hozzáálláson, mire a MÁV felajánlotta a vonalszakasz üzemeltetését a ZSR-nek (Zeleznice Slovenskej Republiky). A Szlovák vasút a szerződés betartására kötelezte a MÁV-ot, így kénytelen volt 100 millió forint értékű helyreállítást elvégezni. 2008-ban is volt esemény: Június 13-án pénteken hajnalban az NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) Ipolytarnóc állomáson feltartóztatott egy magánvasúti tehervonatot, ami Nagykürtösre tartott. A magánvasúti cégnek nem voltak engedélyei, a mozdonyvezetőnek vonalismerete. A vonatot visszafordították Losoncra. Az ügy vége az lett, hogy az ilyen tehervonatok MÁV-Trakció mozdonyaival előfogatolva lettek a Magyar vonalszakaszon. Ezután fokozatosan eltűnt a magánvasúti tehervonat a vonalról.
Kishalom (Malé Straciny) állomás irányító táblája a forgalmi irodában.
Nagykürtös (Velky Krtis) állomása még a bontás előtti időkből. 
Sajnos majd' egy kilométerre fekszik a várostól.

Állomások és megállóhelyek a vonalon:
- Losonc (Lucenec)
- Mikosfalva (Mikusovce)
- Rapp (Rapovce)
- Kalonda (Kalonda)
- Ipolytarnóc (MÁV)
- Litke (MÁV)
- Kisrárós (MÁV)
- Ráróspuszta (MÁV)
- Nógrádszakál (MÁV)
- Bussa (Busince)
- Alsózellő (Malé Zlievce)
- Kishalom (Malé Straciny)
- Nagykürtös (Velky Krtis)


742 022 érkezett Nagykürtösről Kishalom állomásra 2007 júniusában.
Járművek

 Először gőzvontatású vonatok jártak, majd itt is megjelentek a dízelek. A személyvonatoknál az M131-es sorozatú motorkocsik, a teherforgalomban először a T678-as sorozat, később a 753 és 735 sorozatú mozdonyok vették ki részüket a vontatásból. Azután hosszú időre a 752-esek vontattak itt tehervonatokat. Az 1980-as évek elején a régi motorvonatok eltűntek, helyükre a jól ismert Studenkák (M152 sor.) kerültek. Utolsó években a 810 413-as motorkocsi ('87-ben átszámozták az M152-es sorozatot 810-re) volt rendszeres vendége a vonalnak. Jelenleg a szlovák vasút 742 és 752 sorozatú mozdonyai vontatják a tehervonatokat a vonalon.

Bzmot 254 és Bzmot 283 különvonattal Bussa (Busince) egykori megállóhelyén
2010. május 1-én.
Bzmot 283 különvonattal Alsózellő (Malé Zlievce) határában, fotómegállás alkalmával
az egykori megállótól nem messze. (2010 május 1)
A losonci fűtőház vonalat kiszolgáló gépei 2008-ban. A fűtőház később megszűnt és
a gépek átkerültek Fülekre. Ma már onnan szolgálják ki a szárnyvonalat.
Bzmot 283 és különvonati szerelvénye Kishalom (Malé Straciny) állomáson
2010 május 1-én. Itt még eddig soha nem járt magyar Bz motorvonat!
Bzmot 283 a különvonatával Nagykürtös (Velky Krtis) elhagyatott állomásán
2010 május 1-én. Lehetne hasonló vonat Losoncra!ZSCS 752 041-es számú "Bardotka" becenevű dízelmozdonya Kishalom
(Malé Straciny) állomáson 2007.06.04-én.A jövő

A shengeni határok lehetővé tennék a vasútvonalon a személyszállítás újbóli felvételét. De, Bussa és Alsózellő megállóhelyeknél sajnos elbontották a peronokat, esőbeállókat. Nagykürtös állomáson sincs már szolgálat és épület sem. A vonal sajátossága, hogy a megállóhelyek viszonylag közel, de az állomások inkább távol fekszenek a településektől. Ezt jó busz csatlakozással ki lehetne küszöbölni. Tehervonat addig lesz, amíg lesz mit szállítani, vagy a tulajdonos vasút másként nem rendelkezik.
Civil szervezetek vannak a határ mindkét oldalán, melyek egyik célja, hogy ismét legyen vasúti személyszállítás ezen a vonalon. Manapság már variálhatni lehetne balassagyarmati csatlakozással is.

Balesetek a vonalon

Súlyos vasúti baleset is volt a Losonc- Nagykürtös vonalon, de kissebb pl. útátjárós baleset itt is volt már.

2007. június 4-én történt ez a baleset a Kishalom és Alsózellő közötti vasúti átjáróban.
Az Alsózellő felől érkező Opel Astrás figyelmen kívül hagyta a fénysorompó
tilos jelzését és találkozott a Kishalom állomásról Losonc felé közlekedő
gépmenettel. A kocsi vezetőjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba.


Ez a súlyos baleset 1988 április 2-án történt Kishalom állomáson. A tolató szerelvény
nem lett fékpróbázva, csak a mozdony fékezett, de az nem tudta megfogni a rakott
szerelvényt (32 kocsi) a lejtős pályán és kisiklott a mozdony és az utána
lévő 7 kocsi. A kocsikat selejtezték, a mozdonyt megjavították (T448 0711).
(a fénykép Jozef Gulík jóvoltából látható itt)

Forrás: Ipoly füzetek 3, Vasutak az Ipoly vidékén.
            Hillier Domonkos: Az Ipoly-mente infrastrukturális változásai (2009)
atidas

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése